phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  Downloadlar ( Program dosyaları)
 »  Firefox 47.0 Beta 9 BETA

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Firefox 47.0 Beta 9 BETA           (gösterim sayısı: 1.491)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.588
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 15.09.2010- 23:35
Alıntı yaparak cevapla  


Firefox 47.0 Beta 9 BETA

Mozilla Firefox, hızlı, hafif ve düzenli açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı. 2004 yılında kamu açılışında Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer'ın hakimiyeti meydan ilk tarayıcı oldu. O zamandan bu yana, Mozilla Firefox sürekli global üst 3 en popüler tarayıcıların yer almıştır. Mozilla Firefox kadar popüler kılan temel özellikleri basit ve etkili UI, tarayıcı hızı ve güçlü güvenlik özellikleri vardır. tarayıcının açık kaynak geliştirme ve ileri düzey kullanıcılar aktif topluma geliştiriciler sayesinde özellikle popülerdir.

Daha kolay Tarama

Mozilla gezen hızlı ve kolay hale getirmeyi amaçlayan bir basit ama etkili UI oluşturma içine kaynakların bir sürü koyun. Bunların çoğu diğer tarayıcılar tarafından kabul edilmiştir sekme yapı oluşturdu. Son yıllarda Mozilla da araç basitleştirerek alanı gezen ve geri / ileri düğmeleri (ayarları ve seçenekleri içerir) sadece bir Firefox düğmesi denetimleri maksimize odaklanmıştır. URL kutusu otomatik Şahane Çubuk olarak adlandırılan / tarih özelliği tahmin direkt Google yanı sıra arama özellikleri. URL kutusunun sağ tarafındaki Bookmarking, tarih ve yenileme düğmeleri vardır. URL kutusunun sağındaki arama motoru seçeneklerini özelleştirmek için olanak sağlayan bir arama kutusudur. Bunun dışında bir görünüm düğmesi URL altında gördüklerinizi kontrol eder. Yanında indirmek tarih ve ev düğmeleri var.

hız

Mozilla Firefox mükemmel JagerMonkey JavaScript motoru etkileyici sayfa yükleme hızı sayesinde sahiptir. Başlangıç ​​hız ve grafik işleme pazarında en hızlı arasında yer alıyor. Firefox katman tabanlı Direct2D ve Driect3D grafik sistemlerini kullanarak karmaşık video ve web içeriği yönetir. Crash koruma sorunu çalışmayı durdurur neden sadece eklenti sağlar, içerik değil geri kalanı taranan. sayfayı yeniden etkilenen eklentileri yeniden başlatır. sekme sistemi ve Şahane Çubuk / başlatmak çok hızlı bir şekilde sonuçlar elde etmek için aerodinamik edilmiştir.

Güvenlik

Firefox daha anonim ve güvenli internet kullanımı için izin veren özel bir tarama özelliğini tanıtmak için ilk tarayıcı oldu. Tarih, aramalar, şifreler, indirme, kurabiye ve önbelleğe içerik tüm kapatma kaldırılır. Başka bir kullanıcı şansını kimliğinizi çalmak veya gizli bilgi bulma en aza indirmek. Içerik güvenliği, anti-phishing teknolojisi ve antivirüs / antimalware entegrasyonu tarama deneyimi mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlar.

Kişiselleştirme ve Geliştirme

Firefox UI en iyi özelliklerinden biri de özelleştirme olduğunu. Sadece sağ bileşenleri tek tek özelleştirmek veya sadece sürükle ve etrafında taşımak istediğiniz öğeleri bırakın navigasyon çubuğunda simgesine tıklayın. dahili Firefox Eklenti Yöneticisi tarayıcı içinden eklentileri yanı sıra görünüm derecelendirme, öneriler ve açıklamaları keşfetmek ve yüklemenize olanak tanır. TechBeat Mozilla Firefox için üst önerilen eklentileri hakkında bilgi edinin. özelleştirilebilir temalar Binlerce tarayıcınızın görünümünü özelleştirmek için izin verir. Site yazarları ve geliştiricileri Mozilla açık kaynak platformu ve gelişmiş API kullanarak gelişmiş içerik ve uygulamalar oluşturabilir.

Mozilla Firefox is a fast, light and tidy open source web browser. At its public launch in 2004 Mozilla Firefox was the first browser to challenge Microsoft Internet Explorer’s dominance. Since then, Mozilla Firefox has consistently featured in the top 3 most popular browsers globally. The key features that have made Mozilla Firefox so popular are the simple and effective UI, browser speed and strong security capabilities. The browser is particularly popular with developers thanks to its open source development and active community of advanced users.

Easier Browsing

Mozilla put of a lot of resources into creating a simple but effective UI aimed at making browsing quicker and easier. They created the tab structure that has been adopted by most other browsers. In recent years Mozilla has also focused on maximizing browsing area by simplifying toolbar controls to just a Firefox button (which contains settings and options) and back/forward buttons. The URL box features direct Google searching as well as an auto predict/history feature called Awesome Bar. On the right side of the URL box there are bookmarking, history and refresh buttons. To the right of the URL box is a search box which allows you to customize your search engine options. Outside of that a view button controls what you see below the URL. Next to that you have the download history and home buttons.

Speed

Mozilla Firefox boasts impressive page load speeds thanks to the excellent JagerMonkey JavaScript engine. Start up speed and graphics rendering are also among the quickest in the market. Firefox manages complex video and web content using layer-based Direct2D and Driect3D graphics systems. Crash protection ensures only the plugin causing the issue stops working, not the rest of the content being browsed. Reloading the page restarts any affected plugins. The tab system and Awesome Bar have been streamlined to launch/get results very quickly too.

Security

Firefox was the first browser to introduce a private browsing feature which allows you to use the internet more anonymously and securely. History, searches, passwords, downloads, cookies and cached content are all removed on shutdown. Minimizing the chances of another user stealing your identity or finding confidential information. Content security, anti-phishing technology and antivirus/antimalware integration ensures your browsing experience is as safe as possible.

Personalisation & Development

One of the best features of the Firefox UI is customization. Simply right click on the navigation toolbar to customize individual components or just drag and drop items you want to move around. The inbuilt Firefox Add-ons Manager allows you to discover and install add-ons within the browser as well as view ratings, recommendations and descriptions. Read about the top recommended add-ons for Mozilla Firefox on TechBeat. Thousands of customizable themes allow you to customize the look and feel of your browser. Site authors and developers can create advanced content and applications using Mozilla’s open source platform and enhanced API.
Mozilla Firefox est un navigateur web open source rapide, léger et bien rangé. Lors de son lancement public en 2004 Mozilla Firefox est le premier navigateur à contester la domination de Microsoft Internet Explorer. Depuis lors, Mozilla Firefox a toujours présenté dans le top 3 des navigateurs les plus populaires du monde entier. Les principales caractéristiques qui ont fait de Mozilla Firefox si populaire sont l'interface utilisateur simple et efficace, la vitesse du navigateur et les capacités de sécurité solides. Le navigateur est particulièrement populaire auprès des développeurs grâce à son développement open source et la communauté active des utilisateurs avancés.

Parcourir plus facile

Mozilla a mis de beaucoup de ressources dans la création d'une interface utilisateur simple mais efficace visant à rendre la navigation plus rapide et plus facile. Ils ont créé la structure de l'onglet qui a été adopté par la plupart des autres navigateurs. Ces dernières années, Mozilla a également mis l'accent sur la maximisation de la zone en simplifiant la navigation barre d'outils contrôle juste un bouton Firefox (qui contient les paramètres et options) et à l'arrière / boutons avant. La zone URL propose Google directe de recherche ainsi qu'une auto prédire / fonctionnalité d'historique appelé Awesome Bar. Sur le côté droit de la zone URL, il y a bookmarking, l'histoire et de rafraîchissement des boutons. A droite de la zone URL est un moteur de recherche qui vous permet de personnaliser vos options de moteur de recherche. En dehors de cela un bouton de vue contrôle ce que vous voyez ci-dessous l'URL. À côté de cela vous avez les boutons d'historique de téléchargement et la maison.

La vitesse

Mozilla Firefox dispose d'impressionnantes vitesses de chargement des pages grâce à l'excellent moteur JavaScript JägerMonkey. Démarrez la vitesse et le rendu graphique sont également parmi les plus rapides sur le marché. Firefox gère vidéo et web contenu complexe en utilisant des systèmes graphiques Direct2D et Driect3D d'après un calque. Protection Accident assure que le plugin origine du problème cesse de fonctionner, pas le reste du contenu du navigateur. Rechargement la page redémarre tous les plugins concernés. Le système d'onglets et Awesome Bar ont été simplifiées pour lancer / obtenir des résultats très rapidement aussi.

la sécurité

Firefox est le premier navigateur à introduire une fonctionnalité de navigation privée qui vous permet d'utiliser Internet plus anonyme et en toute sécurité. Histoire, recherches, mots de passe, les téléchargements, les cookies et le contenu mis en cache sont tous supprimés lors de l'arrêt. Minimiser les chances d'un autre utilisateur de voler votre identité ou trouver des informations confidentielles. La sécurité du contenu, la technologie anti-phishing et antivirus / antimalware intégration assure votre expérience de navigation est aussi sûr que possible.

Personnalisation & Développement

Une des meilleures caractéristiques de l'interface utilisateur de Firefox est la personnalisation. Il suffit de faire un clic droit sur la barre d'outils de navigation pour personnaliser les composants individuels ou tout simplement faire glisser et déposer les articles que vous souhaitez déplacer. Le intégré Firefox Add-ons Manager vous permet de découvrir et d'installer des add-ons dans le navigateur, ainsi que de visualiser notes, recommandations et descriptions. Lisez à propos de top recommandé add-ons pour Mozilla Firefox sur TechBeat. Des milliers de thèmes personnalisables vous permettent de personnaliser l'apparence de votre navigateur. auteurs et développeurs de sites peuvent créer des contenus de pointe et des applications en utilisant la plate-forme open source de Mozilla et API amélioré.
Mozilla Firefox ist eine schnelle, leichte und ordentlich Open-Source-Web-Browser. In seiner öffentlichen Einführung im Jahr 2004 war Mozilla Firefox der erste Browser Microsoft Internet Explorer die Dominanz herauszufordern. Seitdem hat sich Mozilla Firefox weltweit in den Top 3 der beliebtesten Browser konsequent gekennzeichnet. Die wichtigsten Features, die gemacht haben, Mozilla Firefox so beliebt sind die einfache und effektive Benutzeroberfläche, Browser-Geschwindigkeit und starke Sicherheitsfunktionen. Der Browser ist besonders beliebt bei Entwicklern dank seiner Open-Source-Entwicklung und aktive Community von fortgeschrittenen Benutzern.

Einfachere Browsing

Mozilla setzen eine Menge von Ressourcen in eine einfache, aber effektive Benutzeroberfläche zu schaffen gewährleisten soll, Surfen schneller und einfacher. Sie schufen die Registerkarte Struktur, die von den meisten anderen Browsern übernommen wurde. Mozilla hat auch nur eine Firefox-Taste steuert durch die Vereinfachung der Symbolleiste auf die Maximierung der gerade Bereich fokussiert (die Einstellungen und Optionen enthält) und Vor / Zurück-Tasten in den letzten Jahren. Die URL-Box verfügt über einen direkten Google als auch die Suche wie ein Auto vorhersagen / Geschichte Feature Super Bar genannt. Auf der rechten Seite der URL-Feld gibt es Lesezeichen, Geschichte und Refresh-Buttons. Auf der rechten Seite der URL-Box ist ein Suchfeld, die Sie Ihre Suchmaschinen-Optionen anpassen können. Draußen, dass der eine Ansicht Taste steuert, was Sie unter der URL zu sehen. Darüber hinaus haben Sie die Download-Geschichte und Home-Buttons.

Geschwindigkeit

Mozilla Firefox erlaubt dank seiner großen Seitenladegeschwindigkeiten dank der hervorragenden Jägermonkey JavaScript-Engine. Start up Geschwindigkeit und Grafik-Rendering sind auch unter den schnellsten auf dem Markt. Firefox verwaltet komplexe Video- und Web-Content unter Verwendung von Schicht-basierten Direct2D und Driect3D Grafiksysteme. Absturzschutz gewährleistet nur das Plugin verursacht das Problem nicht mehr funktioniert, nicht der Rest des Inhalts durchstöbert werden. die Seite neu geladen wird neu gestartet, alle betroffenen Plugins. Die Registerkarte System und Awesome Bar wurden rationalisiert Ergebnisse zu starten / get auch sehr schnell.

Sicherheit

Firefox war der erste Browser, eine Private-Browsing-Funktion einzuführen, die Sie im Internet anonym und sicher zu verwenden. Geschichte, sucht, Passwörter, Downloads, Cookies und Cache-Inhalt sind alle beim Herunterfahren entfernt. Minimierung der Chancen auf einen anderen Benutzer Ihre Identität oder der Suche nach vertraulichen Informationen zu stehlen. Content-Sicherheit, Anti-Phishing-Technologie und Antivirus / Anti-Malware-Integration sorgt für Ihre Browser-Erfahrung so sicher wie möglich ist.

Individualisierung & Entwicklung

Eines der besten Features des Firefox-UI ist individuell gestaltet werden. Einfach Rechtsklick auf die Navigationsleiste einzelnen Komponenten anpassen oder einfach nur Elemente, die Sie sich zu bewegen möchten ziehen. Der integrierte Firefox-Add-ons-Manager können Sie Add-ons im Browser sowie Ansicht Bewertungen, Empfehlungen und Beschreibungen zu entdecken und zu installieren. Lesen Sie über die oben empfohlenen Add-ons für Mozilla Firefox auf TechBeat. Tausende von anpassbaren Themen können Sie das Look and Feel Ihres Browsers anpassen. Website-Autoren und Entwickler können erweiterte Inhalte und Anwendungen unter Verwendung von Mozillas Open-Source-Plattform und erweiterte API erstellen.
मोजिला फायरफॉक्स एक तेज, प्रकाश और साफ खुला स्रोत वेब ब्राउज़र है। 2004 में अपनी जनता के शुभारंभ के अवसर पर मोजिला फायरफॉक्स पहली ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए किया गया था। तब से, मोजिला फायरफॉक्स लगातार शीर्ष 3 सबसे लोकप्रिय विश्व स्तर पर ब्राउज़रों में चित्रित किया गया है। प्रमुख विशेषताएं है कि मोजिला फायरफॉक्स इतना लोकप्रिय बना दिया है सरल और प्रभावी यूआई, ब्राउज़र की गति और मजबूत सुरक्षा क्षमताओं कर रहे हैं। ब्राउज़र इसके खुला स्रोत विकास और उन्नत उपयोगकर्ताओं के सक्रिय समुदाय के लिए डेवलपर्स के लिए धन्यवाद के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय है।

आसान ब्राउज़िंग

मोज़िला एक सरल लेकिन प्रभावी तेज और आसान ब्राउज़िंग बनाने के उद्देश्य से यूआई बनाने में संसाधनों का एक बहुत की डाल दिया। वे टैब संरचना है कि अधिकांश अन्य ब्राउज़रों द्वारा अपनाया गया है बनाया। हाल के वर्षों में मोज़िला भी अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया है उपकरण पट्टी को सरल बनाते हुए क्षेत्र ब्राउज़िंग सिर्फ एक Firefox बटन और वापस / आगे बटन (सेटिंग्स और विकल्प शामिल है;) को नियंत्रित करता है। URL बॉक्स प्रत्यक्ष गूगल के रूप में एक ऑटो भविष्यवाणी विस्मयकारी बार बुलाया / इतिहास सुविधा के रूप में अच्छी तरह से खोज की सुविधा है। URL बॉक्स के दाईं ओर बुकमार्क, इतिहास और ताज़ा बटन रहे हैं। URL बॉक्स के दाईं ओर एक खोज बॉक्स है, जो आप अपने खोज इंजन विकल्पों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। उस के बाहर एक दृश्य के बटन को नियंत्रित करता है आप URL नीचे क्या देखते हैं। अगले है कि करने के लिए आप डाउनलोड इतिहास और घर बटन है।

गति

मोजिला फायरफॉक्स उत्कृष्ट JägerMonkey जावास्क्रिप्ट इंजन के लिए प्रभावशाली पेज लोड गति धन्यवाद समेटे हुए है। शुरू की गति और ग्राफिक्स प्रतिपादन भी बाजार में तेज शामिल हैं। फ़ायरफ़ॉक्स परत-आधारित Direct2D और Driect3D ग्राफिक्स सिस्टम का उपयोग कर जटिल वीडियो और वेब सामग्री प्रबंधन करता है। दुर्घटना संरक्षण केवल प्लगइन के कारण इस मुद्दे को काम बंद हो जाता सुनिश्चित करता है, न कि सामग्री के बाकी ब्राउज किया जा रहा है। पेज को पुन: लोड किसी भी प्रभावित plugins पुनरारंभ होता है। टैब प्रणाली और विस्मयकारी बार लांच / बहुत जल्दी भी परिणाम प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है।

सुरक्षा

फ़ायरफ़ॉक्स एक निजी ब्राउज़िंग सुविधा जो आपको और अधिक गुमनाम रूप से और सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है शुरू करने के पहले ब्राउज़र था। इतिहास, खोजों, पासवर्ड, डाउनलोड, कुकीज़ और कैश्ड सामग्री सभी बंद करने पर निकाल रहे हैं। आपकी पहचान की चोरी या गोपनीय जानकारी पाने के लिए किसी अन्य उपयोगकर्ता की संभावना कम से कम। सामग्री सुरक्षा, विरोधी फ़िशिंग प्रौद्योगिकी और एंटीवायरस / एंटी-मेलवेयर एकीकरण सुनिश्चित करता है आपके ब्राउज़िंग अनुभव के रूप में संभव के रूप में सुरक्षित है।

वैयक्तिकरण एवं विकास

फ़ायरफ़ॉक्स यूआई का सबसे अच्छा सुविधाओं में से एक अनुकूलन है। बस सही व्यक्तिगत घटकों को अनुकूलित करने के लिए या सिर्फ खींचें और आइटम आप के चारों ओर ले जाना चाहते हैं ड्रॉप नेविगेशन उपकरण पट्टी पर क्लिक करें। इनबिल्ट फ़ायरफ़ॉक्स Add-ons प्रबंधक आपको पता चलता है और ब्राउज़र के भीतर Add-ons के रूप में अच्छी तरह के रूप में देखें रेटिंग्स, सिफारिशों और विवरण स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। TechBeat पर मोजिला फायरफॉक्स के लिए शीर्ष सिफारिश Add-ons के बारे में पढ़ें। अनुकूलन विषयों के हजारों तुम देखो और अपने ब्राउज़र का लग रहा है अनुकूलित करने के लिए अनुमति देते हैं। साइट लेखकों और डेवलपर्स उन्नत सामग्री और अनुप्रयोगों मोज़िला खुला स्रोत मंच और बढ़ाया एपीआई का उपयोग कर बना सकते हैं।

موزيلا فايرفوكس هو سريعة وخفيفة ومرتبة مفتوحة المصدر متصفح الويب. وفي التدشين الرسمي في عام 2004 كان موزيلا فايرفوكس أول متصفح لتحدي هيمنة مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر. منذ ذلك الحين، وموزيلا فايرفوكس واردة دائما في أعلى 3 المتصفحات الأكثر شعبية على مستوى العالم. السمات الرئيسية التي جعلت موزيلا فايرفوكس حتى الشعبية هي واجهة بسيطة وفعالة، سرعة المتصفح وقدرات أمنية قوية. المتصفح هو بشعبية خاصة مع المطورين وذلك بفضل تطوير المصادر المفتوحة ومجتمع نشط للمستخدمين المتقدمين.

التصفح أسهل

وضع موزيلا الكثير من الموارد في خلق واجهة مستخدم بسيطة لكنها فعالة تهدف إلى جعل تصفح أسرع وأسهل. وأنشأوا هيكل التبويب الذي تم اعتماده من قبل معظم المتصفحات الأخرى. في السنوات الأخيرة ركزت موزيلا أيضا على تعظيم تصفح المنطقة من خلال تبسيط شريط الأدوات الرقابية لمجرد زر فايرفوكس (والذي يحتوي على إعدادات وخيارات;) والعودة / أزرار إلى الأمام. يتميز مربع URL جوجل مباشرة البحث فضلا عن السيارات تتوقع ميزة / التاريخ دعا ممتاز بار. على الجانب الأيمن من مربع URL هناك مرجعية والتاريخ والتحديث أزرار. إلى يمين مربع URL هو مربع البحث الذي يسمح لك لتخصيص خيارات محرك البحث الخاص بك. خارج هذا يسيطر على زر عرض ما تراه تحت URL. بجانب أن لديك تحميل التاريخ والوطن أزرار.

سرعة

موزيلا فايرفوكس تفتخر مؤثرة سرعات تحميل الصفحة وذلك بفضل محرك جافا سكريبت JagerMonkey ممتازة. بدء السرعة وتقديم الرسومات هي أيضا من بين أسرع في السوق. فايرفوكس تدير محتوى الفيديو وشبكة معقدة باستخدام Direct2D وDriect3D أنظمة الرسومات على أساس طبقة. حماية تحطم يضمن فقط المساعد يسبب توقف قضية يعمل، وليس بقية المحتوى الذي يتم تصفحها. إعادة تحميل الصفحة إعادة تشغيل أي الإضافات المتضررة. تم تبسيط نظام التبويب وبار ممتاز لإطلاق / الحصول على النتائج بسرعة كبيرة جدا.

أمن

كان فايرفوكس أول متصفح لإدخال ميزة التصفح الخاص الذي يسمح لك لاستخدام الإنترنت أكثر مجهول وآمن. تتم إزالة كل التاريخ، والبحث، وكلمات السر، والتنزيلات، الكوكيز والمحتوى المخزنة مؤقتا على الاغلاق. التقليل من فرص مستخدم آخر سرقة هويتك أو العثور على معلومات سرية. أمن المحتوى والتكنولوجيا لمكافحة الخداع والحماية من الفيروسات / التكامل مكافحة البرامج الضارة ويضمن تجربة التصفح الخاص بك آمنة قدر الإمكان.

إضفاء الطابع الشخصي والتطوير

واحدة من أفضل الميزات الموجودة في واجهة فايرفوكس هو التخصيص. ببساطة انقر بالزر الأيمن على شريط أدوات التنقل لتخصيص المكونات الفردية أو مجرد سحب وإسقاط العناصر التي تريد التحرك. فايرفوكس يحمل في ثناياه عوامل إضافات مدير يسمح لك لاكتشاف وتثبيت الإضافات ضمن المتصفح، وكذلك ترى التقديرات والتوصيات والأوصاف. قرأت عن أعلى أوصى إضافات لموزيلا فايرفوكس على TechBeat. الآلاف من المواضيع قابل للتعديل تسمح لك لتخصيص الشكل والمظهر من المتصفح. يمكن للمؤلفين الموقع وللمطورين إنشاء المحتوى والتطبيقات المتقدمة باستخدام منصة مفتوحة المصدر موزيلا وتعزيز API.


Dosyayı indirmek için

  TIKLA

http://www.lovepowerman.net/
__________________

Bu ileti en son lovepowerman tarafından 29.05.2016- 15:46 tarihinde, toplamda 7 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Downloadlar ( Program dosyaları)
 »  Firefox 47.0 Beta 9 BETA

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle