phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  S İ Y E R - İ N E B İ
 »  Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmın mübârek isimleri

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmın mübârek isimleri           (gösterim sayısı: 881)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.589
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 28.06.2011- 14:41
Alıntı yaparak cevapla  


Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın olanınız, dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim ki Cuma günü ve Cuma gecesi(Perşembeyi Cumaya bağlayan akşam) salatı selam getirirse, Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra Allah bir meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer, bana salat edeni adı, nesebi ve kabilesine kadar haber verir. Ben de onu beyaz bir deftere yazarım." Ramuz el-Ehadis: 116/9
BİR SALAT-Ü SELAM
Allâhumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî adede hurûfi'l-Kur'âni harfen harfâ.
Ve adede külli harfin elfe elfin ve adede sufûfil-melâiketi saffen saffâ.
Ve adede külli saffin elfe elfin ve adede'r-rimâli zerraten zerra.
Ve adede külli zerratin elfe elfi merra.
Ve adede mâ ehâta bihî ılmüke ve cerâ bihî kalemüke.
Ve nefeze fîhi hukmüke fî berrike ve bahrike ve sâiri halgıke.
Ve adede mâ ılmüke'l-kadîmü mine'l-vâcibi ve'l-câizi ve'l-müstehîl.
Allahumme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî misle zâlik.
MANASI:
Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e S.A.V ve O'nun âl ve ashabına Kur'an'ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver. Ve her harfi için milyon kere ve saf saf meleklerin saflarının sayısı kadar ve her saf için milyon defa ve zerre zerre kumların sayısı kadar ve her zerre için milyon kere ve Sen'in ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı ve karada, denizde ve Sen'in diğer mahlukatında hükmünün geçtiği şeylerin sayısınca ve vacip, caiz ve muhal olanlardan Sen'in kadim ilminin içine aldığı şeylerin sayısınca, (Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e S.A.V. ve O'nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.)
Ey Allahım, Efendimiz ve Mevlamız Muhammed'e S.A.S ve O'nun âl ve ashabına bunun bir misli daha rahmet, bereket ve selamet ver.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK İSİMLERİ -1
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.
[Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla. Ey Allâh'ım! Aşağıda isimleri zikr edilen
Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]
1. Muhammedun (sas)
2. Mahmûdun (sas)
3. Ahmedu (sas)
4. Hâmidun (sas)
5. Kâsimun (sas)
6. Âkibun Arkadan gelen (sas)
7. Hatemun Mühür, Sonuncu (sas)
8. Mâhin (sas)
9. Dâin Çağıran (sas)
10. Sirâcun Işık kaynağı (sas)
11. Münîrun Aydınlatan (sas)
12. Hâşirun Toplayan (sas)
13. Mübeşşirun Müjdeleyen (sas)
14. Nezîrun Uyaran (sas)
15. Münzirun Uyarması şiddetli (sas)
16. Rasûlun (sas)
17. Mürselun Elçi (sas)
18. Nebiyyun (sas)
19. Mehdiyyun Hidâyete ermiş (sas)
20. Muhtedin Hidâyete kavuşmuş (sas)
21. Halîlun Dost (sas)
22. Habîbun Sevgili (sas)
23. Tabîbun Derde devâ (sas)
24. Tâhâ (sas)
25. Yâsîn (sas)
26. Mustafâ Seçilmiş (sas)
27. Müctebâ Tercih edilmiş (sas)
28. Mürtezâ Kendisinden hoşnut olunan (sas)
29. Nûrun Mübîn Apaçık nûr (sas)
30. Burhânun Açık delil (sas)
31. Nâsırun Yardımcı (sas)
32. Kâimun (sas)
33. Hâfizun Koruyucu (sas)
34. Şâhidun (sas)
35. Şehîdun (sas)
36. Âdilun (sas)
37. Âlimun (sas)
38. Halîmun (sas)
39. Safiyyun Temiz, Pâk (sas)
40. Huccetun Delil (sas)
41. Beyânun (sas)
42. Mutîun İtaatkâr (sas)
43. Mezkûrun Adı geçen, Anılan (sas)
44. Vâizun (sas)
45. Sâhibun Arkadaş (sas)
46. Nâtikun Konuşan (sas)
47. Sâdikun Doğru, Bağlı (sas)
48. Musaddikun Tasdik eden (sas)
49. Muzafferun (sas)
50. Mekkiyyun Mekke'li (sas)
51. Medeniyyun Medîne'li (sas)
52. Ebtâhiyyun Ebtah kabilesinden (sas)
53. Kureyşiyyun Kureyş'li (sas)
54. Arabiyyun Arap (sas)
55. Hâşimiyyun Hâşim soyundan (sas)
56. Azîzun (sas)
57. Harîsun Çok bağlı ve düşkün (sas)
58. Raûfun Acıma duyan, Yumuşak (sas)
59. Rahîmun (sas)
60. Cevâdun Cömert (sas)
61. Ganiyyun Zengin, Muhtaç değil (sas)
62. Fettâhun Açan (sas)
63. Alîmun (sas)
64. Münîbun Yönelen (sas)
65. Hatîbun (sas)
66. Fasîhun Net konuşan (sas)
67. Reşîdun (sas)
68. Tâhirun (sas)
69. Mutahharun (sas)
70. İmâmun Önder (sas)
71. Emîrun Kumandan (sas)
72. Mütevessitun Orta yolu tutan (sas)
73. Sâbikun Geçen (sas)
74. Muktesidun İktisatlı (sas)
75. Evvelun (sas)
76. Âhirun (sas)
77. Zâhirun (sas)
78. Bâtınun (sas)
79. Şâfiun Şefaat eden (sas)
80. Müşeffeun Şefaat edilen (sas)
81. Hâdin Hidayete kavuşturan (sas)
82. Muhallilun Çözen, Ayıran (sas)
83. Muharrimun Haram kılan (sas)
84. Âmirun Emreden (sas)
85. Nâhin Meneden, Yasaklayan (sas)
86. Hakîmun (sas)
87. Karîbun Yakın (sas)
88. Şâkirun (sas)
89. Şekûrun Çok şükreden (sas)
90. Sabûrun Çok sabırlı (sas)
91. Rakîbun Gözeten (sas)
92. Müzzemmilun Örtünen (sas)
93. Müddessirun Örtüye bürünen (sas)
94. Muallâ Yüce (sas)
95. Müzekkâ Temizlenmiş (sas)
96. Müşfikun Şefkatli (sas)
97. Muhsinun İhsan eden (sas)
98. Mütemmimun Tamamlayan (sas)
Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.
Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
Mübârek İsimleri ve Mânâları -2
Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz
Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
Âdil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilen
Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşir: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, gâlip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Ganî: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdi: Doğru yola götüren
Hâfız: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp, gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
Mâsum: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes'ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktedâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
Müktefî: İktifâ eden, yetinen
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu'tî: Veren ihsân eden
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlık
Râfi: Yükselten
Râgıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Mü'minleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekci
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâlih: iyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allah' ın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
Zâkir: Allah' ı çok anan

http://www.lovepowerman.net/
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  S İ Y E R - İ N E B İ
 »  Efendimiz aleyhissalât-ü vesselâmın mübârek isimleri

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle