phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  Türkiye ve Dünyadan Haberler
 »  DÜNYADAKİ NÜKLEER TESİSLER

Yeni Başlık  Cevap Yaz
DÜNYADAKİ NÜKLEER TESİSLER           (gösterim sayısı: 1.521)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.589
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 15.04.2015- 18:48
Alıntı yaparak cevapla  


DÜNYADAKİ NÜKLEER TESİSLER

TRT Haber’de yayınlanan "Neler Oluyor" programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Ahmet Böken’in sorularını cevapladı.

Yıldız, nükleer enerjinin güvenirliliği konusunda, "30 ülke 442 santral var. Ama bunların yarısı ABD, Fransa ve Japonya’da. Bu dikkat çekici değil mi?" diye sordu.

TRT Haber'de "Neler Oluyor?" programına konuk olan Bakan Yıldız, Türkiye'de kurulması öngörülen nükleer santrallerle ilgili açıklamalar yaptı.

"Bu dikkat çekici değil mi?"

"Nükleer enerji santralinden kişisel olarak tedirginlik duyuyormusunuz?" sorusuna Yıldız, şu cevabı verdi:

"Nükleer santraller önemli bir konu ben bu santrallerle birlikte yaşayabileceğime inanmasam bu işe girmem. 30 ülkede toplam 442 nükleer santral var. Ama bunların yarısı ABD, Fransa ve Japonya’da. Bu dikkat çekici değil mi? Almanya enerjisini yüzde 27’sini nükleerden karşılıyor. Bu ülkelerde neden riskli olmuyor. Fay hattının üzerine yapılıyor dendi. Kim yapar böyle bir yatırımı. Ben Türkiye’nin hepsini nükleer yapalım demiyorum. Enerjimiz bol olsun, ancak şu olmasın, bu olmasın diyemeyiz. Türkmenistan 7000 megawatt enerjiye ihtiyaç duyuyor ancak Türkiye iki senede bu kadar ekstra enerji tüketiyor. "

" 'Kömür kirli paslı, nükleer patlıyor, jeotermal çevreyi bozuyor' dersek bu işin içinden çıkamayız" diyen Yıldız, kurulacak 6 adet nükleer santralin bu günkü durumuyla Türkiye’nin enerjisi ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı.

"6 yılda bir kendini finanse ediyor"

Bakan Yıldız, "Bir nükleer santral yaptığımızda yıllık 3,6 milyar dolarlık doğalgaz tasarrufumuz olacak . Biz bu santrallleri her şeyi içinde 22 milyar dolara mal edebiliyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en blok işi. 6 yılda kendini finanse ediyor" diye konuştu.


Çevremizde Bu kadar Nükleer Satrell varken bizde olmasını istemiyen bu zihniyeti anlamıyorum.


Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Resim Ekleme

Bu   durumda,   gelecekte   enerji   arz   güvenliğinin   sağla
nması   için   yeni
kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır.  
Bu   kaynakların   her   an   kullanıma   hazır   bulunmasının
yanı   sıra   ucuz,
çevre dostu ve güvenilir (sürekli) olması da gerekm
ektedir. Bütün bu
özellikleri   taşıyan   nükleer   enerji,   sürdürülebilir
enerji   stratejilerinde
büyük öneme sahiptir
8
.
Dünya genelinde ve ülkemizde nükleer enerjinin, ele
ktrik üretiminde
tercih edilmesindeki diğer nedenler aşağıdaki şekil
de sıralanmaktadır:
•
Nükleer   santraller,   yenilenebilir   enerji   kaynaklı   s
antraller   gibi
dış koşullara (iklim koşullarına), kömür santraller
i gibi yakıtın
kalitesine, petrol ve doğalgaz santralleri gibi rez
erv miktarına
bağlı olmadığı için elektrik üretiminde süreklilik
arz eder.
•
Nükleer enerji üretim zinciri, tümüyle ele alındığı
nda sera gazı
salımı   konusunda   en   temiz   seçenektir.   Fosil   yakıtla
rın
yanmasıyla açığa çıkan karbon monoksit, karbondioks
it, sülfür
dioksit   ve   azot   dioksit   gibi   sera   gazı   oluşumuna   se
bep   olan
zararlı gazlar, nükleer santraller çalışırken atmos
fere salınmaz.
Bu   nedenle   nükleer   enerjinin   iklim   değişikliğine   se
bep   olan
atmosferdeki   sera   gazı   konsantrasyonunun   azaltılmas
ında
büyük   rolü   vardır.   Günümüzde   nükleer   santraller,   el
ektrik
sektöründen   kaynaklanan   sera   gazı   salımında   yıllık
olarak
yaklaşık %17 azalmaya sebep olmaktadır.  
Bu   santrallerin   yerine   fosil   yakıtlı   santrallerden
elektrik   elde
edilmiş olsa her yıl 1,2 milyar ton karbon atmosfer
e verilecekti
9
.  
Ayrıca, elektrik üretiminin nükleer santrallerden s
ağlanmasıyla
yılda   2,3   milyar   ton   karbondioksit   (Yaklaşık   444   mil
yon
8
Peterson, S., “Nuclear Energy A Global Imperative
For The 21th Century”, Vital
Speech of the Day (Nuclear Energy Institute Deliver
ed to World Energy Congress)
9
http://www.taek.gov.tr/component/content/article/1
94-nukleer-enerji-ve-nukleer-
reaktorler/322-nukleer-enerji-cevre-dostumu.html
arabanın 1 yılda atmosfere yaydığı karbondioksit mi
ktarı
10
), 42
milyon ton sülfür dioksit, 9 milyon ton azot dioksi
t emisyonuna
ve 210 milyon ton kül üretimine engel olunmaktadır
11,12
. Buna
göre, fosil yakıtla çalışan santraller yerine nükle
er santrallerin
kurulması durumunda karbondioksit emisyonu düşecek
ve uzun
vadede küresel ısınmaya en iyi çözüm olacaktır.  
•
1   kilogram   uranyumdan   elde   edilen   enerji   için,   3.00
0.000
kilogram (3000 ton, 25 adet ağır yük tren vagonu
13
) kömür veya
2.700.000 litre (2700 metreküp, 135 adet büyük boy
akaryakıt
tankeri) petrol gerekmektedir
14
. Bu kadar az miktarda uranyum
kaynağından   yüksek   miktarda   enerji   üretildiğinden   n
ükleer
santrallerin atık miktarı da bu oranda fosil yakıtl
ardan çok daha
azdır. Örneğin, elektrik üretiminin %75 gibi büyük
bir oranda
nükleerden sağlandığı Fransa’da, dört kişilik bir a
ilenin ömürleri
boyunca kullandıkları nükleer enerjiden, en fazla b
ir golf topu
kadar   büyüklükte   camlaştırılmış   nükleer   atık   çıkmak
tadır
15
.
Ayrıca,   nükleer   santrallerde   az   miktarda   yakıtla   ço
k   yüksek
enerji üretiminin gerçekleşmesi sonucunda, santrald
e kullanılan
nükleer   yakıtın   çok   uzun   yıllar   enerji   ihtiyacını   k
arşılayacağı
düşünülmektedir
16
. Yakıt stoku olduğu sürece, sürekli güvenilir
enerji üretilebilir.
•
Nükleer santrallerden çıkan atık miktarının çok az
olmasıyla çok
az   yer   kaplayacağından   yer   üstündeki   depolarda   güve
nli   bir
şekilde depolanabilmektedirler. Örneğin, 1000 MWe g
ücündeki
bir   nükleer   santralden   yılda   yaklaşık   30   ton   (yük   t
reni
10
Myths & Facts About Nuclear Energy, NEI
11
Sustainable Energy Development – Economics and Ext
ernalities, Hans-Holger
Rogner, Department of Nuclear Power, IAEA, 1999.
12
http://www.taek.gov.tr/component/content/article/1
94-nukleer-enerji-ve-
nukleer-reaktorler/322-nukleer-enerji-cevre-dostumu
.html
13
http://ajanda.4t.com/yukvagon.htm
14
http://www.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/14/1.htm
l
15
The Benefits of Nuclear Energy, Bruno Comby, www.e
colo.org
16
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Developm
ent/devnine.html
12
vagonunun
17
yarısı) nükleer atık çıkmaktadır. Aynı büyüklüktek
i
bir fosil santralinden ise yaklaşık 2.000.000 ton p
etrol atığı veya
kömür atığı çıkmaktadır
18
. Bu da nükleere göre yaklaşık 67.000
kat fazla atık miktarını göstermektedir.  
•
Kullanılmış   nükleer   yakıtlar   yeniden   işlenerek   (rep
rocessing)
enerji üretimi için kullanılabilirler. Radyoaktif f
isyon ürünlerinin
%3’ü   ve   ağır   elementler,   kullanılmış   yakıttan   ayrış
tırılıp
camlaştırılarak canlı yaşamından izole edilmiş şeki
lde güvenli ve
sürekli   depolanabilmektedir.   Plütonyum   ve   uranyumu
ihtiva
eden   geriye   kalan   %97’sinden   ise   yeni   yakıt   element
leri
üretilebilmektedir.   Bunun   sonucunda,   kullanılmış   nü
kleer
yakıtların büyük çoğunluğunun tekrar işlenebilmesi
ile nükleer
santraller   için   gerekli   yakıt   ihtiyacı   uzun   yıllar
boyunca
karşılanabilecek   ve   kullanılmış   yakıtlardan   kaynakl
anan   atık
miktarı azaltılmış olacaktır.
•
Nükleer yakıt maliyeti ve bunun sonucu olarak fiyat
ı istikrarlı
sayılabilecek seviyededir.
•
Tablo   2’de   görüldüğü   üzere   işletme   maliyetlerinde   n
ükleer
yakıtın   oranı   %30’larda   olduğu   için   (bu   oran   kömür
yakıtlı
santraller   için   %77,   doğalgaz   için   %90)   nükleer   yak
ıt
fiyatlarındaki   değişimin   elektrik   üretim   maliyetine
  etkisi   fosil
yakıtlara   oranla   çok   daha   azdır.   Yakıt   fiyatlarının
iki   katına
çıkması   doğalgaz   santralleriyle   üretilen   elektriğin
  maliyetine
%66,   kömür   santralleriyle   üretilen   elektriğin   maliy
etine   %31
oranında yansımaktayken bu oran nükleer santraller
için sadece
%9’dur
19
.  
17
http://ajanda.4t.com/yukvagon.htm
18
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Developm
ent/devnine.html
19
World Nuclear Asscoaition, 2010
13
Tablo 2.
İşletim maliyetinde yakıtın oranı ve yakıt fiyatın
ın iki
katına çıkmasıyla birim elektrik enerjisi üretim ma
liyetindeki
değişim
20
Yakıt Tipi     İşletme ve
Bakım
Yakıt       Yakıtın fiyatı iki katına
çıkarsa elektrik
üretim maliyetindeki
değişim
Kömür
%23
%77
% 31 artar
Doğalgaz
%10         %90           % 66 artar
Nükleer
%70
%30
% 9 artar
•
Yeni istihdam alanları oluşturarak ülke ekonomisine
katkı sağlar.
•
Nükleer   enerjiden   elde   edilecek   enerji,   ülke   enerji
  üretim
portföyüne çeşitlilik getirir.
•
Güvenlik   ve   kalite   kültürünün   ülkemizde   yerleşmesin
e   ve
gelişmesine katkı sağlar.
•
Santral işletme ömrü diğer santral türlerine göre d
aha uzundur.  
•
Nükleer   güç   santralleri   uzun   yıllar   boyunca   ihtiyaç
  duyulacak
nükleer   yakıtları   kolayca   ve   ekonomik   depolamaya   im
kan
verdiğinden enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ön
emli katkı
sağlar.
•
En önemlisi, NGS, baz yük santralleridir ve sürekli
enerji üretme
kabiliyetine sahiptir. Diğer baz yük santralleri is
e jeotermal ve
fosil   (Petrol,   Taş   Kömürü,   Linyit   ve   Doğalgaz)   yakı
tlı
santralleridir.   Jeotermalin   toplam   kapasitesinin   kü
çük
olmasından, fosil yakıtlı santrallerin ise çevreye
olan olumsuz
etkilerinden   dolayı   nükleer   santraller,   baz   yük   san
trali   olarak
avantajlıdır.   Ayrıca,   linyit   dışındaki   fosil   kaynak
lar   ithal
kaynaklardır ve dışa bağımlılığımızı artırmaktadır.
20
Energy Resources International Inc., Mayıs 2011
14
Soru 2. Dünyada ve Ülkemizde Kaynaklarına Göre
Elektrik Üretim Oranları Nasıldır?
Uluslararası Atom Enerji Ajansı verilerine göre
21
2008 yılında dünyada
toplam 20.181 Milyar kWh elektrik üretimi gerçekleş
miştir. Üretilen bu
elektriğin   kaynaklarına   göre   dağılımı   Tablo   3’te   gö
sterilmektedir.
Toplam   elektrik   üretiminde   dünyada   en   büyük   pay,   %4
1   ile   kömür
kaynaklı güç santrallerine aittir. Nükleer güç sant
rallerinden üretilen
miktar ise %13,5 ile doğalgaz ve hidrolik santralle
rden sonra 4. sırayı
almaktadır.
Tablo 3.
Dünyada ve ülkemizde üretilen elektriğin yakıt kay
naklarına
göre dağılımı
22,23
Kaynaklar
Dünya
24
Türkiye
25
Petrol
%5,5
%1,0
Doğalgaz
%21,3
%46,2
Kömür
%41,0
%25,9
Hidro
%15,9
%24,4
Nükleer
%13,5
%0,0
Diğer (Yenilenebilir vb.)
%2,8
%1,9
TOPLAM
20 181 Milyar kWh
212 Milyar kWh
Türkiye’de 2010 yılı verilerine göre
26
toplam 212 Milyar kWh elektrik
üretimi   gerçekleşmiştir.   Tablo   3   ve   4’te   görüleceği
  üzere   üretilen
elektriğin %73,2 gibi çok yüksek miktarı termik san
trallerden, kalan
kısmın   büyük   çoğunluğu   ise   hidroelektrik   santraller
den   elde
edilmektedir.  
Yakıt tiplerine göre elektrik üretim payları incelen
ecek olursa elektriğin
neredeyse yarısı (%46,2) doğalgaz santrallerinden ü
retilmektedir.  
21
Key World Energy Statistics 2010, IAEA
22
Key World Energy Statistics 2010, IAEA
23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010
24
Key World Energy Statistics 2010, IAEA
25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010
26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2010
Geriye   kalanlar   ise   %25,9   ile   kömür,   %24,4   ile   hidr
olik,   %1,9   ile
yenilenebilir ve %1,0 ile petrolden üretilmektedir.
Elektrik üretiminde
kömür   dünyada   1.,   doğalgaz   2.   sıradayken,   ülkemizde
  doğalgaz   1.,
kömür   2.   sırada   yer   almaktadır.   Yenilenebilir   kaynak
lardan   elektrik
üretim oranı dünyada yaklaşık % 3 iken, ülkemizde y
aklaşık % 2’dir.  
Tablo 4.
Ülkemizde 2010 yılı elektrik üretiminin kaynaklara
göre
dağılımı
27
Kaynaklar
Üretim (GWh)                 Katkı
Doğalgaz
98.144
%46,2
Linyit
35.942           %16,9
İthal Kömür
14.531
%6,8
Taşkömürü
3.588             %1,7
Petrol
2.143
%1,0
Asfaltit
0.984             %0,5
TERMİK TOPLAM
155.827
%73,2
HİDROLİK TOPLAM
51.796                     %24,4
Rüzgar
2.916
%1,4
Jeotermal
0.668             %0,3
Yenilenebilir+Atık
0.458
%0,2
YENİLENEBİLİR
TOPLAM
3.584                       %1,9
DIŞ ALIM TOPLAM
1.143
%0,5
TOPLAM
212.351                   %100http://www.lovepowerman.net/
__________________

Bu ileti en son lovepowerman tarafından 15.04.2015- 19:54 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Türkiye ve Dünyadan Haberler
 »  DÜNYADAKİ NÜKLEER TESİSLER

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle