phpKF - php Kolay Forum  
Ana Sayfa  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Forumunuz Hayırlı olsun yenilendi

Resim Ekleme

Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı
Bu Sayfadaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız... İbrahim uzun Esatpaşa mah 3.demiryollu 1201.sk no:28 menemen/izmir/Türkiye email :Uzun_70@hotmail.com
Forum Ana Sayfası  »  ŞİFALI BİTKİLER
 »  GÖZ İLAÇLARI

Yeni Başlık  Cevap Yaz
GÖZ İLAÇLARI           (gösterim sayısı: 2.509)
Yazan Konu içeriği

boşluk

lovepowerman
[lovepowerman]
lovepowerman

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 13.09.2010
İleti Sayısı: 2.590
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 19.06.2016- 12:27
Alıntı yaparak cevapla  


GÖZ İLAÇLARI
LÜTFEN DOKTORUNUZA DANIŞARAK BURDAKİ UYGULAMALARI YAPIN

* Peygamber Aleyhis-Selâm, sahabe ve tabiîn döne­minde göz ilacı olarak en çok mantar suyu, sarısabır su­yu, sürme ve bal kullanılıyordu. Bunlardan ilk ikisi hasta göze mil ile sürme gibi çekiliyor veya damlatılarak kulla­nılıyordu. Sürme ile bal ise yine mil ile sürme gibi çekili­yor veya merhem gibi sürülüyordu. Bunlardan başka hasta göze tatbik edilen bazı ilaçlar da vardı.

Özellikleri ve Kullanılış Şekilleri:
* Mantar suyu, göz hastalıkları için en kıymetli ilaçlar­dandır.
* Mantar suyu, sürme ile karıştırılarak göze çekilirse, kirpikleri kuvvetlendirir.
* Mantar suyu, sâ,de olarak göze sürme gibi çekildiğin­de ise gözün görme duyusunu güçlendirir.
* Mantar yemek dahi, gözün görme duyusunu takviye eder. Eğer gözde hararet varsa, mantar suyunun sâde ola­rak sürülmesi daha faydalıdır. Eğer hararet yoksa, diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılır.
* Yaş mantar sıkıştırılarak suyu çıkartılır, sonra içine göz hastalığının cinsine göre ilaçlar karıştırılır, daha son­ra da göze sürme gibi çekilir veya damlatılır.
‘ Yaş mantarı ikiye yarıp iç kısımlarını gözün üzerine koymak suretiyle de kullanılır.
* Yaş mantarın suyu çıkarılır, içine hiç bir şey karıştı-nlmaksızm, göze sâde olarak damlatılır veya sürme gibi çekilir.
* Mantar suyu, göz hastalıklarına karşı pek faydalı bir ilaç olduğu gibi, göz zafiyetine karşı da faydalıdır. Bütün bunlar yaş mantarla ilgilidir.
“Mantarın suyu, sürme ile karıştırılırsa, göz için en iyi ilaç yapılmış olur. Çünkü sürme (antimun) göz kirpiklerini kuvvetlendirir, gözün görme duyusunu güçlendirir ve göz nezlesini de giderir.
Mantar Suyunun En Güzel Bir Şekilde Elde Edilmesi:
•Mantar, ekip dikmeden, Allah’ın kudreti ile kendili­ğinden biten bir bitkidir, suyu ise göz hastalığına karşı şifâdır” buyurmuştur. Mantarın suyu şöyle çıkanlar:
Önce kabuğunu soyulur. Sonra ikiye bölünür ve suyu­nu mil ile çıkarılır ve bununla göze sürme gibi çekilir, ikinci çekilişde göz iyileşir.
‘ Mantar suyu damlası bütün göz hastalıkları için de­ğil, bazı göz hastalıklarına bilhassa göz iltihabına karşı
şifâdır

Sabir suyu Damlası:
Sabır, sahralarda yetişen bir bitkidir. En meşhuru Ye­men Sahilindeki Sokotra adasında yetişir. Kokusu güzel, tadı acı, rengi altın gibi sandır. Bıçakla kabuğu çizilip ya-rıldığı zaman, içinden sarı ve acı bir su çıkar ki, çoğu kez kullanılan kısmı budur. Sarılığından dolayı adına sarısabır denilir. Ziraati yapılan bir bitkidir. Kabuğu ya­rıldıktan sonra sıkıştırılarak suyu çıkartılır, sonra sap kısmı kurutulur. Diğer ilaçların içine karıştırılarak kulla­nıldığı zaman, onlan zararsız hâle getirir. Mizacı sıcak ve kurudur. Hekimlikte ve güzel kokusundan dolayı esans yapımında kullanılmıştır.
* Sabirsuyu damlası, hasta göze sürme gibi çekilir veya damlatılır. Damlatıldıktan sonar göz bir sargı ile kapatılır.
* Sabirsuyu, göz kapaklarındaki şişlikleri giderir, di­mağda ve göz sinirlerinde bulunan safralı artıkları te­mizler.

Sürme : (antimun)
Sürmetaşı, asya dağlarından çıkan siyah bir mâdendir.
En iyisi Isfehan’dan çıkar, parçalanması kolay, parlak, temiz olduğu zaman beyaz gümüş rengindedir, parmak­lar arasında ovuşturulduğu zaman, etrafa güzel koku sa­çar. Çok eski zamanlardan beri bilinen bir madendir. Başka mâdenlerden de sürme yapılmaktadır. Mizacı so­ğuk ve kurudur. Toplayıcı, soğutucu ve temizleyici özel­likleri vardır.
* Sürme, gözlerdeki kiri, çapağı temizler, göz kapaklan için faydahdır. Sürme hem göz sağlığını koruyucu ve hem de göz nezlesi gibi hastahklan tedavi edicidir.

Bazı Özellikleri:
* Sürme, göz ilaçlanna katılır,
* Göze faydalı olup göz sağlığını korur,
* Gözü ve yüzü güzelleştirir,
* Güneş ışınlarının göze çarpmasını hafifletir, gözün görme duyusunu ve göz sinirlerini kuvvetlendirir,
* Gözü temizler ve parlatır
* Sürme, inceltilmiş bal şerbeti ile macun yapıldıktan sonra göze çekilirse, baş ağnsına karşı faydahdır.
* İçine misk karıştırılarak yapılan sürme macunu, bil­hassa yaşlı kimseler ve gözlerinde zayıflık olanlar için en iyi göz ilacıdır.
‘ Sürme, gözdeki zararlı maddeleri inceltir ve dışan a-tar. Göze süs ve güzellik verir.
* Sürme, tuz ile karıştırılarak göze çekilecek olur-sa,gözde meydana gelen fazla eti giderir.
* Sürme, ihtiyar ve gençler için daha da faydalıdır. Fa­kat iltihaph göz hastalığı olan kimselerin sürme çekinme­si uygun değildir.
* Sürme, göz yaşını ve gözdeki yaralan kurutur, gözün sağlığını ve göz sinirlerini korur ve kuvvetlendirir. Başka maddelerin içine katılarak ilaç olarak ta kullanılmaktadır.
* Sürme, göze parlaklık vermekten daha çok gözün
görme duyusunu kuvvetlendirir, kirpik bitirir, gözleri güzelleştirir, gönüllerde sevgi meydana getirir.
Bal:
* Bal ile göze sürme çekilecek olursa, gözün görme du­yusunu kuvvetlendirir, göz kararmasını da giderir.
‘ Bal, gözlerde meydana gelen duman, beyaz leke, göz kapaklanmn iç ve dış kısımlarının tedavisi için merhem gibi sürüldüğü zaman çok faydalı ve en kıymetli bir göz ilacıdır. Nitekim Sahabeden Avf İbni Mâük (r.a.), her­hangi bir göz hastalığından dolayı bah gözlerine sürme gibi çekerdi.
* Bal, göz kapaklarındaki iltihaplara ve yanıklara karşı gayet faydalı bir merhemdir.
“Bal şerbeti gönlümdeki üzüntüyü sıkıntıyı giderir ve gözümün görme duyusunu da kuvvetlendirir.
Göz Hastalıkları İçin Faydalı Bazı Maddeler:
• Tuzlu su, sürme gibi göze çekildiği zaman, gözde meydana gelen fazla eti giderir. Habis yaraların yayılma­sını da önler.
• Sürme çekmek, göze faydalı olup, gözün görme gü­cünü kuvvetlendirir, göz sinirlerini sağlamlaştırır, gözün sağlığını korur. İçine misk karıştırılarak yapılan sürme ise, bilhassa yaşlı kimseler ve gözlerinde zayıflık olanlar için en iyi göz ilacıdır.
‘ Altın tozu, göz hastalıkları ile ilgili ilaçların içine ka­tıldığı zaman, gözü parlatır ve görme duyusunu kuvvet­lendirir. Göz hastalıklarının bir çoğuna karşı gayet iyi ge­lir. Bütün organları kuvvetlendirir.
‘ Zencefil; yenilmek veya göze sürme gibi çekilmek su­retiyle kullanılırsa, rutubetten meydana gelen göz; ka­rarmasına karşı faydalıdır.

• Misvak balgamı keser, gözün görme duyusunu dakuvvetlendirir.
* Sabirsuyu damlası, dimağda ve göz sinirlerinde mey­dana gelen safralı artıkları temizler.
* Mantar suyu, Isfehan sürmesi ile karıştırılır ve bu­nunla göze sürme çekilirse, en iyi göz ilacı olur. Göz ka­paklarını güçlendirir, görme gücünü kuvvet ve keskinlik yönünden artırır; gözü gelecek hastalıklardan korur, göz nezlesini de giderir.
* Akgünlük göz kararmasını giderir.
* Misk gözün beyazını parlatır ve rutubetini emer, göz­deki ve bütün organlardaki ağn-sızıyı dağıtır.
‘ Farekulağı otunu devamlı koklayan kimsenin gözle­rine su inmez.
* Çivit tohumu ile sürme çekildiği zaman, göze inen suyu çözümler ve gözü iyileştirir.
* Acımarul suyu ile göze sürme çekildiği zaman, göz­deki perdelenmeye karşı faydalıdır. Acımarul kökünün salgıladığı sütü, gözün beyazını cilalayıp parlatır.
* Kabak kabuğu, sıcak özellikli göz şişliklerine ve yine sıcak özellikli nıkris ağrılarına karşı faydahdır.27
* Görme zayıflığını gidermek için sürme ateşte ısıtılır, iyice ısındıktan sonra çıkartılır; zeytinyağı ile soğutul­duktan sonra bir kaba konulur, bununla devamlı olarak üç gün göze sürme çekilir.
* Anason suyu, sürme gibi-göze çekilecek olursa, gö­zün görme duyusunu kuvvetlendirir.
* Çiğ yumurta, merhem gibi göze sürüldüğü zaman, göz ağasını teskin eder.
* Hurma yemek.göz iltihabı hastalığına karşı zararlıdır. Fakat hurmadan sonra badem yenirse, yan etkisi gideril­miş olur.
* Sarımsak, göz hastalığı için zararlıdır.
* Tarçının aç karma çiğnenmesi, gözdeki perdenin gi­derilmesi için faydalıdır.
* Her kim üç gün nar çiçeğinin taç kısmım yerse, u-zun süre gözleri ağn m az.
* Rezene suyu, göze parlaklık verir.
* Sık sık şalgam yemek, gözün görme duyusunu kuv­vetlendirir.
* Sansabir suyu, göz kapaklarındaki şişlikleri giderir.
* Mercimek ve prasa, gözün görme duyusunu zayıfla­tır.
* İnci tozu; sürme gibi göze çekilecek olursa, göz ya­şarmasını giderir.

KAYNAK:httpwwwsaglikvediyetcom dan alıntıdır

http://www.lovepowerman.net/
Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  ŞİFALI BİTKİLER
 »  GÖZ İLAÇLARI

Forum Ana Sayfası

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2010   phpKF Ekibi

Love Power Man

 RSS Beslemesini Görmek için Tıklayın   RSS Beslemesini Google Sayfama Ekle   RSS Beslemesini Yahoo Sayfama Ekle